Chronologia inwestycji

Ładowanie...

Etapy realizacji

Realizacja inwestycji podzielona jest na kilka kluczowych etapów:

  • przygotowanie projektu
  • złożenie projektu do urzędu (celem otrzymania pozwolenia na budowę)
  • proces prefabrykacji
  • montaż budynku

Realizacja powyższych etapów, jest niezbędna do przeprowadzenia inwestycji.

Okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia inwestycji, uzależniony jest od kilku czynników m.in. posiadania pozwolenia na budowę, wybrania gotowego lub indywidualnego projektu, rodzaju i wielkości budynku oraz standardu wykończenia.

Transzowanie inwestycji

Finansowanie inwestycji zostało rozłożone na 4 transze, dla zabezpieczenia i wygody Inwestora (uzależnione od etapu realizacji inwestycji).
Inwestor nie musi ponosić jednorazowo wszystkich kosztów, ponieważ są one rozłożone w czasie.

Podział transz:

  • I transza – 15% wartości całej inwestycji, płatne po podpisaniu umowy. Termin płatności - 3 dni od daty podpisania umowy
  • II transza – 50% wartości całej inwestycji, płatne po przekazaniu inwestorowi dokumentacji budowlanej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Termin płatności – 7 dni od daty podpisania protokołu przekazania dokumentacji budowlanej
  • III transza – 30% wartości całej inwestycji, płatne po zakończeniu prefabrykacji budynku. Termin płatności – 3 dni od dnia zakończenia prefabrykacji budynku
  • IV transza – 5% wartości całej inwestycji, płatne po zakończeniu montażu budynku. Termin płatności – 7 dni od daty podpisania protokołu zakończenia montażu